/// KALİTE POLİTİKAMIZ ve BELGELERİMİZ

/// KALİTE POLİTİKAMIZ


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz makara imalatı sektörü için entegre yönetim sistemi politikamız,
• Geniş bir pazar payına sahip olmak,
• Müşteriye zamanında ve doğru ürün teslimi sağlayarak bilgili personellerimiz ile hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
• Uygulama yükümlülüğümüz bulunan yasal şartları eksiksiz olarak yerine getirmek,
• Kalite, Çevre, İSG, Yolsuzlukla mücadele ve İş sürekliliği yönetim sistemi gerekliliklerini güncelleyerek uygulamak ve sürekli geliştirmek
• Çevre yönetim sistemi ve yasal çevre mevzuatlarını eksiksiz olarak yerine getirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak iş kazalarını engellemek,
• Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler almasını sağlayarak, bilinçli bireyler yetişmesine katkıda bulunmak,
• Veri analizleri yaparak mevcut durumları değerlendirmek ve sürekli iyileşme sağlamak için çalışmalar gerçekleştirmektir.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz makara imalatı sektöründe Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında;
• yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ilkelere uyum sağlamayı,
• bilgilendirmeler ve eğitimler aracılığı ile çalışanları ve müşterisi olan/ olmayan gerçek/ tüzel kişiler arasında yolsuzlukla mücadele kültürünü geliştirmeyi,
• politika ve prosedürlerin uygulanmasıyla ilgili kontrolleri yapmayı,
• yolsuzluk faaliyetlerini belirleme ve sınırlamak için önlemler geliştirerek gerekli tedbirleri almayı, ilke edinmiştir.

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiğimiz makara imalatı sektöründe
• Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamak.
• İş sürekliliği kapasitemizi, ISO 22301 uluslararası standardına uygun olarak sürekli iyileştirmek,
• Güvenilir,itibarlı firma imajını koruyarak, çalışmalarımızı gerçekleştirmek,
• Müşteri beklentilerini, kurum politikalarını ve yasal yükümlülükleri dikkate alarak iş sürekliliği planlarımızı hazırlamak ve güncellemek
• Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak üzere düzenli tatbikatlar gerçekleştirmek,
• Temel paydaşların (Yasal merciler, hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler) menfaatlerini korumak.
• Olağanüstü durum anında kritik kararları almak için geçecek zamanı en aza indirmek,